IMDB:
5.9
2004
ბლეიდი 3: სამება / Blade 3: Trinity
ბლეიდი 3: სამება / Blade 3: Trinity ქართულად
IMDB:
8.0
2015
და ვინჩის დემონები სეზონი 3 / Da Vinci's Demons Season 3
და ვინჩის დემონები სეზონი 3 / Da Vinci's Demons Season 3 ქართულად
IMDB:
8.0
2014
და ვინჩის დემონები სეზონი 2 / Da Vinci's Demons Season 2
და ვინჩის დემონები სეზონი 2 / Da Vinci's Demons Season 2 ქართულად
IMDB:
8.0
2013
და ვინჩის დემონები სეზონი 1 / Da Vinci's Demons Season 1
და ვინჩის დემონები სეზონი 1 / Da Vinci's Demons Season 1 ქართულად