IMDB:
8.4
2013
მკვლელობა სეზონი 3 / The Killing Season 3
მკვლელობა სეზონი 3 / The Killing Season 3 ქართულად
IMDB:
8.2
2012
მკვლელობა სეზონი 2 / The Killing Season 2
მკვლელობა სეზონი 2 / The Killing Season 2 ქართულად
IMDB:
8.4
2011
მკვლელობა სეზონი 1 / The Killing Season 1
მკვლელობა სეზონი 1 / The Killing Season 1 ქართულად