IMDB:
8.1
2019
პატარა საყვარელი მატყუარები: პერფექციონისტები სეზონი 1 / Pretty Little Liars: The Perfectionists Season 1
პატარა საყვარელი მატყუარები: პერფექციონისტები სეზონი 1 / Pretty Little Liars: The Perfectionists Season 1 ქართულად
IMDB:
7.4
2012
საყვარელი მატყუარები სეზონი 3 / Pretty Little Liars Season 3
პატარა საყვარელი მატყუარები სეზონი 3 / Pretty Little Liars Season 3 ქართულად
IMDB:
7.4
2011
პატარა საყვარელი მატყუარები სეზონი 2 / Pretty Little Liars Season 2
პატარა საყვარელი მატყუარები სეზონი 2 / Pretty Little Liars Season 2 ქართულად
IMDB:
7.4
2010
პატარა საყვარელი მატყუარები სეზონი 1 / Pretty Little Liars Season 1
პატარა საყვარელი მატყუარები სეზონი 1 / Pretty Little Liars Season 1 ქართულად