IMDB:
5.8
2018
ინტერვიუ ღმერთთან / An Interview with God
ინტერვიუ ღმერთთან / An Interview with God ქართულად
IMDB:
7.9
2012
მოსაწევი სეზონი 8 / Weeds Season 8
მოსაწევი სეზონი 8 / Weeds Season 8 ქართულად
IMDB:
7.9
2011
მოსაწევი სეზონი 7 / Weeds Season 7
მოსაწევი სეზონი 7 / Weeds Season 7 ქართულად
IMDB:
7.9
2010
მოსაწევი სეზონი 6 / Weeds Season 6
მოსაწევი სეზონი 6 / Weeds Season 6 ქართულად
IMDB:
7.9
2009
მოსაწევი სეზონი 5 / Weeds Season 5
მოსაწევი სეზონი 5 / Weeds Season 5 ქართულად
IMDB:
7.9
2008
მოსაწევი სეზონი 4 / Weeds Season 4
მოსაწევი სეზონი 4 / Weeds Season 4 ქართულად
IMDB:
7.9
2007
მოსაწევი სეზონი 3 / Weeds Season 3
მოსაწევი სეზონი 3 / Weeds Season 3 ქართულად
IMDB:
7.9
2006
მოსაწევი სეზონი 2 / Weeds Season 2
მოსაწევი სეზონი 2 / Weeds Season 2 ქართულად
IMDB:
7.9
2005
მოსაწევი სეზონი 1 / Weeds Season 1
მოსაწევი სეზონი 1 / Weeds Season 1 ქართულად