IMDB:
8.6
2009
შეშლილები სეზონი 3 / Mad Men Season 3
შეშლილები სეზონი 3 / Mad Men Season 3 ქართულად
IMDB:
8.6
2008
შეშლილები სეზონი 2 / Mad Men Season 2
შეშლილები სეზონი 2 / Mad Men Season 2 ქართულად
IMDB:
8.6
2007
შეშლილები სეზონი 1 / Mad Men Season 1
შეშლილები სეზონი 1 / Mad Men Season 1 ქართულად
IMDB:
8.6
2016
თავქარიანი სეზონი 2 / Daredevil Season 2
თავქარიანი სეზონი 2 / Daredevil Season 2 ქართულად
IMDB:
8.6
2015
თავქარიანი სეზონი 1 / Daredevil Season 1
თავქარიანი სეზონი 1 / Daredevil Season 1 ქართულად