IMDB:
6.0
2008
მკვლელობის უფლება / Righteous Kill
მკვლელობის უფლება / Righteous Kill ქართულად
IMDB:
7.1
2017
სომალის მეკობრეები / The Pirates of Somalia
სომალის მეკობრეები / The Pirates of Somalia ქართულად
IMDB:
7.8
1992
გლენგარი გლენ როსი / Glengarry Glen Ross
გლენგარი გლენ როსი / Glengarry Glen Ross ქართულად
IMDB:
6.9
1999
ნებისმიერ კვირა დღეს / Any Given Sunday
ნებისმიერ კვირა დღეს / Any Given Sunday ქართულად
IMDB:
7.0
2004
ვენეციელი ვაჭარი / The Merchant of Venice
ვენეციელი ვაჭარი / The Merchant of Venice ქართულად
IMDB:
7.4
1979
მართლმსაჯულება ყველასთვის / ...And Justice for All
მართლმსაჯულება ყველასთვის / ...And Justice for All ქართულად
IMDB:
5.1
2011
სახიფათო კვარტალი / The Son of No One
სახიფათო კვარტალი / The Son of No One ქართულად
IMDB:
6.7
1991
ფრენკი და ჯონი / Frankie and Johnny
ფრენკი და ჯონი / Frankie and Johnny ქართულად