IMDB:
7.4
2018
ფორტიტუდი სეზონი 3 / Fortitude Season 3
ფორტიტუდი სეზონი 3 / Fortitude Season 3 ქართულად
IMDB:
7.4
2017
ფორტიტუდი სეზონი 2 / Fortitude Season 2
ფორტიტუდი სეზონი 2 / Fortitude Season 2 ქართულად
IMDB:
7.4
2015
ფორტიტუდი სეზონი 1 / Fortitude Season 1
ფორტიტუდი სეზონი 1 / Fortitude Season 1 ქართულად