IMDB:
8.0
2020
შავი სია სეზონი 8 / The Blacklist Season 8
შავი სია სეზონი 8 / The Blacklist Season 8 ქართულად
IMDB:
8.0
2019
შავი სია სეზონი 7 / The Blacklist Season 7
შავი სია სეზონი 7 / The Blacklist Season 7 ქართულად
IMDB:
7.1
2017
შავი სია: გამოსყიდვა სეზონი 1 / The Blacklist: Redemption Season 1
შავი სია: გამოსყიდვა სეზონი 1 / The Blacklist: Redemption Season 1 ქართულად
IMDB:
8.0
2019
შავი სია სეზონი 6 / The Blacklist Season 6
შავი სია სეზონი 6 / The Blacklist Season 6 ქართულად
IMDB:
8.0
2017
შავი სია სეზონი 5 / The Blacklist Season 5
შავი სია სეზონი 5 / The Blacklist Season 5 ქართულად
IMDB:
8.0
2016
შავი სია სეზონი 4 / The Blacklist Season 4
შავი სია სეზონი 4 / The Blacklist Season 4 ქართულად
IMDB:
7.6
2015
თავისუფლების შვილები სეზონი 1 / Sons of Liberty Season 1
თავისუფლების შვილები სეზონი 1 / Sons of Liberty Season 1 ქართულად
IMDB:
8.0
2015
შავი სია სეზონი 3 / The Blacklist Season 3
შავი სია სეზონი 3 / The Blacklist Season 3 ქართულად
IMDB:
8.0
2014
შავი სია სეზონი 2 / The Blacklist Season 2
შავი სია სეზონი 2 / The Blacklist Season 2 ქართულად
IMDB:
8.0
2013
შავი სია სეზონი 1 / The Blacklist Season 1
შავი სია სეზონი 1 / The Blacklist Season 1 ქართულად