IMDB:
8.0
2020
შავი სია სეზონი 8 / The Blacklist Season 8
შავი სია სეზონი 8 / The Blacklist Season 8 ქართულად
IMDB:
8.0
2019
შავი სია სეზონი 7 / The Blacklist Season 7
შავი სია სეზონი 7 / The Blacklist Season 7 ქართულად
IMDB:
8.0
2019
შავი სია სეზონი 6 / The Blacklist Season 6
შავი სია სეზონი 6 / The Blacklist Season 6 ქართულად
IMDB:
8.0
2017
შავი სია სეზონი 5 / The Blacklist Season 5
შავი სია სეზონი 5 / The Blacklist Season 5 ქართულად
IMDB:
8.0
2016
შავი სია სეზონი 4 / The Blacklist Season 4
შავი სია სეზონი 4 / The Blacklist Season 4 ქართულად
IMDB:
8.0
2015
შავი სია სეზონი 3 / The Blacklist Season 3
შავი სია სეზონი 3 / The Blacklist Season 3 ქართულად